Grundliga markarbeten
Erema Entreprenad växer så det knakar. På bara två år har de etablerat sig som en mycket uppskattad aktör på markarbeten. Nästa år planerar de att nyanställa ett flertal medarbetare och avser i samband med det att fördubbla omsättningen.
Rose Arvidsson är en minst sagt driven företagsledare. Hon startade Erema Entreprenad år 2010 med Mats Eriksson som mentor. Året efter var omsättningen 1,5 miljoner kronor och i år kommer den landa på runt sju miljoner kronor. 2012 har Rose sålt än mer aktier till den mycket branschkunnige Tommy Johansson och i och med det förväntas omsättningen kunna öka till 15 miljoner kronor.

Erema Entreprenad sysslar med uteslutande med markarbeten. Det innebär allt från marksten, dräneringar och avloppsarbeten till trädgårdsarbeten. Företaget är verksamt i hela Storstockholm och har idag sex personer anställda. Anläggarna jobbar i par stationerade över hela Storstockholm. För att effektivisera arbetet så arbetar de i olika områden av stan.
– Unikt för Erema Entreprenad är att kompetensen är mycket hög hos samtliga medarbetare, Jag jobbar med några av Sveriges bästa killar. säger Rose

De flesta av Erena Entreprenads kunder är privatkunder. Rose berättar att många mailar efter att jobbet är klart och tackar för ett väl utfört arbete. Företagets mål är 100 procent nöjda kunder och att aldrig behöva göra om ett jobb.
Dessutom är de noggranna med att bedriva verksamheten på ett miljöriktigt sätt. De minimerar därför transporter och fuskar aldrig med tippning och tömning.
– Jag har läst en hel del miljövetenskap, så för mig är en miljötänket självklart, säger Rose.

I och med att företaget växer kommer Erema att anställa fler medarbetare inom en snar framtid. I april räknar Rose med att de är ytterligare sex personer i personalstyrkan. Hon söker därför efter drivna markanläggare och grävmaskinister. Jobbet bedrivs med mycket eget ansvar och med ömsesidig respekt.
– Jag tror inte på ”management by fear”. Det är viktigt att ha förtroende för varandras kompetens när man jobbar. Jag pushar och styr upp, men bara när det behövs, avslutar hon.

Erema Entreprenad AB

Bransch:
Entreprenad

Telefon: 08-120 725 01


Email:
rose.arvidsson@erema.se

Hemsida:
www.erema.se

Adress:
Erema Entreprenad AB
Lövsättravägen
18691 Vallentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN